Twee fietsverzekeringen van Kingpolis:

De Doorlopende verzekering en
de Fiets Garantieverzekering

Welke verzekeringen kun je als rijwielzaak aanbieden aan je klant? Kingpolis zet er hier twee op een rij: de Doorlopende Fietsverzekering en de Fiets Garantieverzekering.

De Doorlopende Fietsverzekering

Sinds april bestaat de mogelijkheid om naast de 3 of 5 jarige, nu ook een doorlopende fietsverzekering af te sluiten. Wat zijn de voordelen om juíst voor deze verzekering te kiezen?
De doorlopende verzekering kent geen vaste einddatum meer. Dat wil zeggen dat ook na de 60ste maand de verzekering gewoon doorloopt. Uiteraard kan de klant gewoon zelf de overeenkomst beëindigen op ieder moment na het eerste jaar (met een maand opzegtermijn).  Uw voordeel: de doorlopende verzekering betekent ook dat voor de duur van de verzekering u recht op provisie blijft houden. Bovendien blijft u ook gekoppeld aan de verzekering, dus in geval van schade of diefstal blijft u het eerste adres voor de klant. 

Afschrijving 

Vanaf de 61ste maand is een afschrijving van 2,5% per maand van het verzekerd bedrag van toepassing tot een restwaarde van 50%. Na het bereiken van de restwaarde van 50% blijft de verzekerde som tot wederopzegging van de klant op dat niveau. Nieuw bij deze verzekering is de gedeeltelijke uitkering in geld; vanaf de 61ste maand kan de klant kiezen voor een uitkering in geld in plaats van in natura (nieuwe fiets). Uw voordeel: om de klant te stimuleren om tóch voor een uitkering in natura te kiezen wordt zijn uitkering met 5% verhoogd indien hij de keuze maakt voor natura (nieuwe fiets) via de rijwielhandelaar.

Dekking persoonlijke eigendommen

De verzekering is uitgebreid met een dekking voor persoonlijke eigendommen tot een bedrag van € 100,-. Deze persoonlijke eigendommen omvatten bv. de fietshelm, fietskleding, fietsbril, sporthorloge of regenkleding. Uitkering is op basis van dagwaarde. Uw voordeel: ook voor deze dekking geldt dat ú de herlevering kunt doen in geval van schade bij de verzekerde persoonlijke eigendommen. 

Tweede slot 

Voor alle fietsen vanaf een verzekerde waarde van € 3500,- geldt een tweede slot verplichting. Dit tweede slot moet een ART** goedgekeurd slot zijn.  De klant moet kunnen aantonen door middel van een nota dat het slot daadwerkelijk is aangeschaft. Uw voordeel: uiteraard kunt u het tweede slot gelijk mee verkopen bij de aflevering van de fiets.
Tot slot: deze casco compleet verzekering is door de Consumentenbond wederom als beste getest!

‘Wordt u ook veel geconfronteerd met klanten die zich op internet hebben georiënteerd en u dan om de hoogste korting vragen?’

De Fiets Garantieverzekering 

Wordt u ook veel geconfronteerd met klanten die zich op internet hebben georiënteerd en u dan om de hoogste korting vragen? Kingpolis en Fiets Service ID bieden rijwielzaken een antwoord op deze concurrentie van online aanbieders. Concurreer op zekerheid en service in plaats van op prijs.

Met de Fiets Garantieverzekering biedt Kingpolis rijwielzaken de mogelijkheid om klanten die een nieuwe e-bike aanschaffen in plaats van korting 5 jaar garantie aan te bieden op hun nieuwe fiets. De premie voor de Fiets Garantieverzekering bedraagt € 130,- + € 5,- poliskosten (inclusief assurantiebelasting) voor de volledige periode. De rijwielzaak is de verzekeringnemer en betaalt de premie van de Fiets Garantieverzekering. De klant is verplicht om tijdens deze 5 jaar zijn nieuwe e-bike volgens een vast onderhoudsschema bij dezelfde rijwielzaak te laten onderhouden. 

Voorwaarden van de Fiets Garantieverzekering

 • Alleen de eerste eigenaar van een nieuwe fiets kan aanspraak maken op een vergoeding op basis van de Fiets Garantieverzekering. Uitsluitend wanneer een fiets wordt ingeruild bij dezelfde rijwielzaak kan bij wederverkoop de nieuwe eigenaar voor de restantperiode aanspraak blijven maken op een vergoeding op basis van de Fiets Garantieverzekering.
 • Het onderhoud aan de verzekerde e-bike moet volgens schema worden uitgevoerd
 • Het onderhoud moet worden uitgevoerd door de rijwielzaak waar de fiets is aangeschaft.
 • Arbeidsloon op uitgevoerde garantiewerkzaamheden wordt aan de rijwielzaak vergoed op basis van een standaard vastgesteld arbeidsloon van € 50,- (ex 9% btw).
 •  Materiaalkosten op uitgevoerde garantiewerkzaamheden worden aan de rijwielzaak vergoed op basis van de inkoopprijs (ex btw).

Voordelen voor de rijwielzaak:

 • Niet meer concurreren op prijs dus geen korting meer geven op de verkoopprijs.
 • Meer klantenbinding en werkplaatsomzet door het verplicht onderhoud tijdens de 5 jaar garantie.
 • Bij inruil meer waarde bij wederverkoop door extra garantie.
 • Meer klanttevredenheid en minder problemen met de klant na de 2 jaar fabrieksgarantie.
 • Garantievergoeding inclusief arbeidsvergoeding op basis van kostprijs.
 • Btw voordeel op servicepakket door verschil btw-tarief verkoop en onderhoud.

Voordelen voor de klant:

 • De klant krijgt de zekerheid van 5 jaar garantie op zijn nieuwe e-bike.
 • De e-bike wordt 5 jaar lang goed onderhouden door de rijwielzaak die de fiets heeft geleverd.
 • De rijwielzaak informeert de klant gedurende de gehele garantieperiode over wanneer er weer onderhoud dient plaats te vinden.

Dealerlijn KingpolisWilt u meer weten over de doorlopende verzekering en/of de Fiets Garantieverzekering van Kingpolis? Onze accountmanagers vertellen u er graag meer over. Maak een afspraak via de dealerlijn op 085-7441651 of dealer@kingpolis.nl