Totale fietsverkopen daalden in 2022 naar 855.000 stuks

E-bike al goed voor 80% nieuwverkopen

In 2022 werden in Nederland 855.000 nieuwe fietsen verkocht, het laagste aantal in tien jaar tijd. Daarvan hebben 486.000 stuks elektrische ondersteuning, 57 procent van het totaal. Deze fietsen zijn al goed voor 80 procent van de omzet.

Tekst Harrie Hoitink | Foto’s Koos Groenewold

De Nederlandse verkoopcijfers over 2022 – samengesteld door GfK in opdracht van RAI Vereniging en BOVAG – laten zien dat er met 855.000 verkochte fietsen in 2022 het laagste aantal in ruim tien jaar is verkocht. In 2012 lag het aantal nieuw verkochte fietsen nog op ruim een miljoen stuks. Na een daling in de jaren daarna, stegen de verkopen sinds 2017 weer gestaag. De coronapandemie gaf die verkopen vervolgens een enorme boost: in 2020 werden in Nederland maar liefst 1,1 miljoen stuks verkocht. Onder andere leveringsproblemen zorgden ervoor dat die verkopen in 2021 en ook in 2022 niet vast konden worden gehouden. De verkopen daalden in 2021 tot 923.000 (min 16 procent ten opzichte van 2020). In 2022 werden (nog maar) 855.000 stuks verkocht (min 7 procent vergeleken met 2021), het laagste aantal in ruim tien jaar.

 

 Grafiek Aantal nieuw gekochte fietsen

 Grafiek: aantal nieuw verkochte e-bikes

E-bike plus jaar op jaar

In de afgelopen tien jaar zagen we een duidelijke verschuiving van ‘gewone’ fiets naar e-bike. Het aantal verkochte e-bikes loopt sinds 2013 gestaag op, waarbij 2020 een explosief verkoopjaar was. De opkomst van de e-bike wordt écht goed duidelijk als je de absolute getallen omrekent naar procenten. Dan zie je dat de e-bike al tien jaar op rij plust: van 19 procent in 2013 naar 57 procent in 2022. In 2021 was dit 52 procent, in 2020 50 procent. De niet-ondersteunde stadsfiets stond in 2022 op plek 2 met 23 procent. De kinderfiets, MTB en racefiets volgen op meer dan gepaste afstand met respectievelijk 9, 4 en 3 procent van de verkochte aantallen.

 Grafiek: omzet nieuw verkochte fietsen

 Grafiek: procentueel belang e-bikes in aantal en omzet

Omzetgroei in 2022

De omzet van de fietsverkopen laat al tien jaar een stijgende lijn zien, waarbij 2020 een positieve uitschieter is. Vergeleken met 2021 laat de totale omzet van alle nieuw verkochte fietsen (inclusief e-bikes) in 2022 een groei zien van 1 procent: van 1,502 naar 1,516 miljard euro. Het aandeel dat de e-bike binnen deze omzet voor rekening neemt groeide van 45 procent in 2013 naar maar liefst 80 procent in 2022.

 Speed pedelec

Ofschoon het kleine aantallen zijn, bleek in 2022 de speed pedelec aan populariteit te hebben gewonnen. Er werden er 4.370 verkocht, een stijging van 9 procent vergeleken met 2021. Het jaar 2020 blijft het topjaar met 4.705 verkochte high speed fietsen.

Gemiddelde verkoopprijs klimt gestaag door

De gestaag toenemende verkopen van e-bikes – alsmede de beperkte beschikbaarheid en de stijgende prijzen van onderdelen – maakten dat de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe fiets in 2022 steeg ten opzichte van 2021: met 9 procent van 1.627 naar 1.772 euro. Illustratief is dat in 2013 de gemiddelde fiets nog voor 791 euro van de hand ging.

In de vakhandel werd in 2022 gemiddeld 1.912 euro voor een fiets betaald (10 procent meer dan in 2021). De gemiddelde prijs die in 2022 voor een e-bike werd betaald was 2.489 euro (4 procent meer dan in 2021). In de vakhandel telde de consument vorig jaar gemiddeld 2.681 euro neer voor een nieuwe e-bike (6 procent meer dan in 2021).

 Grafiek: gemiddelde prijs nieuwe fiets

Marktaandeel online krimpt hard

Opvallend: in 2022 daalde het marktaandeel van online vergeleken met de fysieke winkel flink. In 2022 werden 136.000 fietsen via het online kanaal verkocht. Dat is 20 procent minder dan in 2021. De online omzet daalde naar 198 miljoen euro, minus 16 procent vergeleken met 2021. Het gemiddelde online aankoopbedrag steeg in 2022 wel vergeleken met een jaar eerder: met 5 procent naar 1.456 euro.

 Grafiek: marktaandeel vakhandel in aantal nieuw verkochte fietsen

 Grafiek: marktaandeel vakhandel in omzet nieuwe fietsen

Vakhandel ziet omzet stabiliseren

Vergeleken met online bleef de omzet uit verkoop van nieuwe fietsen door de vakhandel (waar uiteraard ook een deel online verkopen in zit) in 2022 redelijk stabiel vergeleken met een jaar eerder: het marktaandeel qua omzet daalde 2 procentpunt (van 76 naar 74 procent). Sinds 2018 schommelt dit marktaandeel al rond de 75 procent. Daarvoor lag het ruim boven de 80 procent.

Het marktaandeel van de vakhandel qua verkochte aantallen laat sinds 2018 wel een gestage daling zien. In 2017 was het marktaandeel nog 79 procent, in 2022 was ze al gedaald naar 69 procent (min 2 procentpunt vergeleken met 2021). De vakhandel verliest dus marktaandeel qua aantallen, maar weet de schade qua omzet beperkt te houden door duurdere fietsen te verkopen.