Boevengilde steelt meer en meer e-bikes

Fietsdiefstal kost al meer dan 600 miljoen euro

2.000 fietsen per dag – waaronder heel veel e-bikes – werden er in 2021 gestolen. De cijfers voor 2022 zijn nog niet bekend, maar zeker is dat dit aantal fors hoger zal zijn. Net als de schade die fietsdieven de maatschappij berokkenen: meer dan 600 miljoen. We móeten het boevengilde een halt toeroepen. Maar hoe? Vier branchekenners lieten in de winkel van Fietsenwinkel.nl in Utrecht hun licht op de problematiek schijnen.

Tekst Huub Berendsen | Foto’s iBeat

Wanneer Lucas Kuin van Fietsenwinkel.nl, Gerard Nijdam van ANWB, Peter van den Brink van Stichting SAFE en Maarten Spanjaart van ABUS een doorkijkje maken naar de nabije toekomst staat één ding als een paal boven water: Het aantal fietsdiefstallen stijgt verder. Nog een zekerheid die de vier mannen zien: was in 2021 15 procent van de gestolen fietsen een e-bike, dat percentage zal explosief stijgen. Peter van den Brink van SAFE: “E-bikes zijn vanwege hun hoge waarde een aantrekkelijke buit.”

Waren het in het verleden vooral gelegenheidsdieven die fietsen stalen, nu zijn het steeds vaker georganiseerde bendes die voor de misdaad tekenen. Peter van den Brink: “We zien dat de e-bike steeds vaker vanuit de garage of schuur wordt gestolen. Omdat mensen denken dat de fiets veilig in de afgesloten ruimte staat, laten ze de sleutels er gewoon inzitten. Voor professionele fietsendieven is dit een ideale buit: slot van de deur forceren en je neemt de fiets of fietsen inclusief sleutels, accessoires en soms zelfs laders mee.”

 

 Peter van den Brink

Peter van den Brink van Stichting SAFE: “Douane en politie houden steeds vaker busjes vol gestolen fietsen aan die de grens over proberen te komen. Regelmatig komen ze die fietsen via een track&trace-signaal op het spoor. Dat het hier handelt om georganiseerde misdaad blijkt uit het feit dat ze bij aanhouding soms zelfs facturen bij zich hebben. Uiteraard zijn die vervalst…”

 Maarten Spanjaart

Maarten Spanjaart van ABUS ziet dat de consument zich meer en meer bewust wordt van het toenemende aantal gestolen fietsen en zijn of haar rol bij het voorkomen hiervan. “Ook wij zien al een tijdje dat de vraag naar een tweede slot fors toeneemt. Die toenemende vraag is te koppelen aan de groeiende verkoop van elektrische fietsen, maar zeker ook aan verzekeraars die een tweede slot eisen om de fiets überhaupt te kunnen verzekeren.”

Preventie essentieel in strijd tegen fietsendief

Een belangrijke stap in de strijd tegen fietsdiefstal is preventie; voorkomen dat een fiets wordt gestolen, dieven het zo moeilijk mogelijk maken. Om preventie te laten slagen moeten consumenten worden voorgelicht: benadrukken dat de fiets altijd op slot moet, ook als ze binnen staat, investeren in een tweede slot, de fiets uitrusten met track & trace-technologie, de fiets op de juiste plek stallen. Fietsenwinkels – zo benadrukt Lucas Kuin van Fietsenwinkel.nl – spelen een belangrijke rol bij het preventieve bewustwordingsproces. “Naast de verzekering, komen dubbele sloten en track & trace in praktisch elk verkoopgesprek wel aan bod. Maar uiteindelijk is het wel aan de klant om hier ook daadwerkelijk iets mee te doen. Maar we zien een duidelijke toename in het aantal klanten dat een tweede slot aanschaft bij een nieuwe fiets.”

Is tweede slotverplichting wel de oplossing?

In tegenstelling tot andere grote verzekeraars verplicht ANWB haar klanten niet om een tweede slot te gebruiken. Gerard Nijdam vertelt waarom: “In onze ogen moet je je bewust zijn van de verplichtingen die je allemaal bij de consument neerlegt. De eisen die je stelt moeten wel haalbaar zijn. Wanneer een fiets gestolen is, moet de verzekerde twee sleutels kunnen overleggen. Dat levert al de nodige problemen op. Het probleem wordt alleen maar groter wanneer we consumenten verplichten om een tweede slot te gebruiken. Wij willen de drempel liefst zo laag mogelijk houden, maar ik sluit niet uit dat die tweede slotverplichting er – ondanks de bezwaren die we zien – bij ons ook gaat komen. Zeker als de diefstaltrend zich doorzet.”

 Gerard Nijdam

Nu verzekert ongeveer de helft van de kopers van een e-bike zijn of haar fiets. Gerard Nijdam van verzekeraar ANWB ziet dat het percentage e-bike kopers dat tegelijk ook een verzekering afsluit steeds groter wordt. Reden is dat e-bikes flink duurder zijn geworden. “Daarnaast zorgt de explosieve toename van het aantal diefstallen er voor dat de verzekeringsbereidheid omhoog gaat.”

 Lucas Kuin

Lucas Kuin denkt dat ontwikkelingen zoals het IoTect-slog van ABUS gewaardeerd zullen worden door de consument: “Die is vaak toch wel geneigd om voor gemak te kiezen in plaats van voor veiligheid. Een tracker is voor de consumenten nu vaak nog lastig, dus als je dat combineert in een slot heb je in mijn ogen iets heel moois.”

Slot met ingebouwde simkaart voor tracking

Slotenfabrikanten dragen ook hun steentje bij aan het inperken van het aantal diefstallen. Zo ontwikkelt ABUS het IoTect-slot; een smartlock met ingebouwde simkaart. Spanjaart: “Met de toevoeging van een simkaart aan een slot ontstaan er een aantal interessante mogelijkheden. Zo is het mogelijk om je slot makkelijk terug te vinden met behulp van tracking. Ook kan er gebruik worden gemaakt van geofencing; wanneer het slot en daarmee de fiets een bepaald gebied verlaat krijg je daar melding van. Daarnaast zit er een alarm op het slot dat een oorverdovend signaal afgeeft bij een diefstalpoging. Tegelijk ontvang je een melding op je smartphone.”

Fietsregistratie ontmoedigt dieven

Stichting SAFE heeft nog een ijzer in het vuur om het snelstijgende aantal (elektrische) fietsdiefstallen een halt toe te roepen: verplichte registratie. Peter van den Brink: “Daarbij wordt het framenummer geregistreerd bij het RDW en gekoppeld aan de persoonsgegevens van de eigenaar. Deze registratie zorgt ervoor dat een gestolen fiets die wordt teruggevonden in bijvoorbeeld zo’n busje dat onderweg is naar het buitenland snel weer bij de eigenaar terug komt. Registratie ontmoedigt fietsendieven, maar verlaagt ook de kosten die we nu hebben: verzekeraars hoeven niet uit te keren, de politie hoeft minder in actie te komen, er zijn minder weesfietsen bij gemeenten.”

Bij de registratie is een belangrijke rol weggelegd voor de tweewielerwinkel. Die zal de e-bike aan moeten melden bij de RDW. Lucas Kuin ziet hier geen problemen. “Met speed pedelecs doorlopen we dit proces eigenlijk al. Natuurlijk kost het ons extra tijd, maar dat weegt absoluut op tegen de winst voor de consument.”

Meer weten over de fietsregistratie waar Stichting SAFE voor pleit? Lees het artikel elders in dit online magazine.